29 prosinca, 2018

Skupština

Lista delegata Skupštine Samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona –  mandatni period 2019-2023: Milada Ahmetagić, Podružnica Tešanj , Usora i Doboj Jug Naida Brkić, Podružnica Tešanj , Usora i Doboj Jug Adina Ahmetović, Podružnica Tešanj , Usora i Doboj Jug Omer Bedak, Podružnica […]