29 prosinca, 2018

Programski ciljevi

Programski ciljevi samostalnog strukovnog sindikata doktora medicine su: zaštita i napredovanje esnafa doktora medicine i stomatologije, ostvarivanje Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog položaja uposlenika doktora medicine i stomatologije. usklađivanje interesa uposlenika doktora medicine i stomatologije u zdravstvu sa opštim društvenim interesima. razvoj demokratskih procesa i […]