Novi Kolektivni ugovor
Početak pregovora
Odbijanje zahtjeva za preispitvanje reprezentativnosti

NOVOSTI

 • Novi Kolektivni ugovor
  Poštovani, ovim putem Vas obavještavam da je dana 10.03.2020. godine potpisan novi Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na području Zeničko-dobojskog kantona.
 • Početak pregovora
  Proteklo je osamnaest mjeseci primjene  prvog Kolektivnog ugovora  o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti  doktora medicine i stomatologije u našem kantonu. U predviđenom roku pokrenuli smo incijativu za pregovore i zaključivanje novog Kolektivnog ugovora, imenovali naš pregovarački tim i pripremili naš prijedlog novog […]
 • Odbijanje zahtjeva za preispitvanje reprezentativnosti
  Tokom mjeseca maja 2019. godine Samostalni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona  se suočio sa zahtjevom da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko – dobojskog kanatoana  preispita (ukine)  reprezentativnost našeg Sindikata, dostavljen od strane opunomoćenika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu […]
 • Protesti 11.05.2019. godine
  Poštovani članovi, obavještavamo Vas da će se po odluci UO Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH od 25.04.2019.  godine, dana 11.05.2019. godine (subota) sa početkom u 12,00h održati protest na Trgu BiH u Sarajevu. Razlog za protest je ukidanje reprezentativnosti Savezu strukovnih sindikata doktora medicine […]
 • Obavijest 28.02.2019. godine
  Poštovani članovi, obavještavamo Vas da su dana 28.02.2019. godine Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojili  inicijativu da se izmijeni zakonska regulativa na način da se napad na zdravstvene radnike tretira kao napad na službene osobe. Zastupnici su većinskim brojem glasova podržali inicijativu koju je podnio […]
 • Obavijest za članove
  Poštovane kolegice i kolege, U protekloj godini počela je primjena prvog Kolektivnog ugovora koji su zaključili Samostalni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije Zeničko –dobojskog  kantona i Vlada Zeničko-dobojskog kantona. Sa zadovoljstom konstatujem da se potpisani Kolektivni ugovor provodi  u svim zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog […]
 • Potpisan Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zeničko-dobojskog kantona.
    Samostalni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije 24.11.2017. godine sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona potpisao je Kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije.